top of page

Genom att besvara dessa enkla frågor kan du omedelbart få en indikation på om Utfallsfonden är en tänkbar finansiär för just er organisation eller ert projekt. Denna indikation innebär inget formellt åtagande och vi rekommenderar att ni alltid kontaktar oss för mer ingående diskussion.

bottom of page