top of page
Heading-4.jpg
Om oss

Utfallsfonden finansierar organisationer vars lösningar kan leverera mätbara, positiva utfall (resultat) på våra stora sociala samhällsutmaningar. Främst gör vi det genom att finansiera verksamheter som i stället för att ta betalt för att leverera en tjänst, vill ta betalt för utfallen (resultaten) av sina insatser. 

Med finansiering från Utfallsfonden tillförs nödvändigt rörelsekapital så att dessa verksamheter kan arbeta under en längre tid innan utfallen blir synliga och det blir möjligt att ta betalt för dem. Vi kan också, där det är lämpligt, gå in som aktieägare i företag.

Varför finns Utfallsfonden?

Med en åldrande befolkning och stora demografiska förändringar står välfärdssamhället inför enorma utmaningar. Det kommer helt enkelt inte finnas tillräckligt med vare sig pengar eller personal för att möta alla de medborgare som kommer behöva vård, omsorg, utbildning och socialt stöd, om vi inte börjar arbeta annorlunda. Genom innovation och prevention kan vi både förebygga att fler blir i behov av samhällets stöd och bota och stödja de som behöver på nya sätt som ger bättre resultat och kräver mindre resurser.

I dagens välfärdsystem läggs ytterst lite resurser på innovation och prevention. Till exempel går enbart 4% av vår sjukvårdsbudget till att förebygga sjukdom och ohälsa. Varför är det så när vi vet att prevention ger både bättre hälsa, bättre livskvalitet och lägre kostnader? En av de huvudsakliga anledningarna är att det alltid finns en risk att utfallen (resultaten) inte blir exakt som man hoppats och att det preventiva och innovativa arbetet därför mest ska kosta pengar. 

Utfallsfonden finns för att bära denna risk. Genom att vi finansierar den innovativa och preventiva verksamheten, och låter betalning ske för utfall och inte för prestation, så minskar risken betydligt. Såväl offentlig sektor som privata och syftesdrivna organisationer kan då upphandla de utfall (resultat) de vill uppnå, och betala för dessa när de blivit verklighet och går att mäta och verifiera.

Utfallsfonden finns inte enbart för att investera det kapital som våra investerare anförtrott oss. Vi vill bidra till ett systemskifte där det lönar sig att skapa mätbara förbättringar för individer och samhälle och vi hoppas att fler investerare och finansiärer följer i våra fotspår. Genom denna typ av utfallsfinansiering tror vi att vi kan bidra till ett ökas fokus på utfall i välfärdssystemet och att fler framgångsrika, innovativa och preventiva lösningar blir implementerade och skalade.

 

Våra investerare

EIF.png
Europeiska Investeringsfonden (EIF)

EIF har fått ett specifikt mandat från EU-kommissionen att bidra till etableringen av fonder som finansierar utfallskontrakt eller s.k. payment-by-results mechanisms. Redan 2017 investerade man i finska Epiqus som tillsammans med andra investerare säkrade 10 M EUR för att hjälpa utrikes födda in på arbetsmarknaden.

 

EIF har investerat 175 M SEK i Utfallsfonden.

eif.org

Saminvest.png
Saminvest

Saminvest har ett uppdrag från Regeringen att stimulera utbudet av privat kapital i de delar av kapitalförsörjningskedjan där privat kapital saknas i tillräcklig omfattning. Detta sker via investeringar i privat förvaltade fonder och man arbetar särskilt för att stötta etableringen av nya förvaltarteam.

 

Saminvest har investerat 100 M SEK i Utfallsfonden.

saminvest.se

Leksell.png
Leksell Social Ventures (LSV)

LSV är ett investeringsbolag som stödjer samhällsentreprenörskap och social innovation för ett bättre Sverige. Bakom LSV står Laurent Leksell som tillsammans med sin far grundat medicinteknikföretaget Elekta AB.

 

LSV har investerat 50 M SEK i Utfallsfonden.
 

leksellsocialventures.com
 

Danir.png
Danir

Danir ägs av familjen Dan Olofsson, grundare av Sigma AB. Danirs roll är att äga och utveckla sina bolag och investeringar samtidigt som de bidrar till ett bättre samhälle. De gör det genom entreprenörskap, långsiktighet och samhällsengagemang.

 

Danir har investerat 25 M SEK i Utfallsfonden.

danir.se

Vill du också investera i Utfallsfonden?
Kontakta någon i vårt team nedan.

Vårt team

joachim_werr.jpg
Joachim Werr

Joachim är läkare och disputerade på Karolinska Institutet. Efter en tid som akutläkare gick Joachim över till strategikonsulten McKinsey och sedan till Investor Growth Capital. Han grundade bolaget Health Navigator som levererar utfallsbaserade insatser inom vården först i Sverige och sedermera även i Storbritannien, där han är NHS Innovation Accelerator Fellow.

joachim.werr@utfallsfonden.se

Johan_Fredriksson.jpg
Johan Fredriksson

Johan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har jobbat senaste 30 åren i ledande befattningar inom vård- och omsorgssektorn. På 90-talet jobbade Johan som ekonomisk rådgivare åt regionpolitiker samt som tjänsteman med ansvar för utveckling av ersättningssystem och organisation. Därefter har Johan arbetat i den privata vård- och omsorgssektorn, bl.a. som vVD för Frösunda Omsorg och VD för Aleris Psykiatri, Carelli Assistans samt Praktikertjänst. De senaste 5 åren har Johan fungerat som industriell rådgivare åt olika investerare i sektorn.

johan.fredriksson@utfallsfonden.se

Pressbild Jenny Carenco.JPG
Jenny Carenco

Jenny har en civilekonomexamen från Lunds Universitet och en MBA från franska HEC. Hon arbetade länge inom Bain & Co’s private equity-verksamhet och driver sedan 2017 rådgivningsföretaget Prosper som är specialiserat på impactinvesteringar i såväl privat som offentlig sektor. Jenny är även verksamhetsansvarig och styrelseledamot i The Swedish National Advisory Board for Impact Investing.

jenny.carenco@utfallsfonden.se

bottom of page