top of page

Är du nyfiken på att få finansiering för nya arbetssätt och enbart betala om de ger resultat?

Passa då på att boka ett möte oss på Utfallsfonden under Almedalsveckan.Utfallsfonden finns för att stötta kommuner och regioner i omställningen till en smartare välfärd. Vi bidrar med långsiktig finansiering, analyser och kunskap för att möjliggöra införandet av preventiva och innovativa insatser, ny teknik och smartare arbetssätt. Vi gör det i något som kallas sociala utfallskontrakt, där vi enbart får betalt om insatserna fungerar.


Vill du veta hur detta skulle kunna fungera i just din kommun eller region? Passa då på att boka ett individuellt möte med oss i Almedalen. Vi är på plats hela veckan i vårt hus på Björngränd 12.Comments


bottom of page