top of page

Över 33’000 människor lever i hemlöshet i Sverige och fler får svårt att få hjälpStadsmissionen arbetar sedan många år aktivt med att minska hemlösheten i Sverige. De konstaterar i sin senaste rapport att kommunerna tolkar Socialtjänstlagen allt hårdare och att det blir svårare för strukturellt hemlösa familjer att få hjälp. Hemlöshet leder till större och mer omfattande problem än endast avsaknaden av en egen bostad; svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, att klara skolan, att efter betalning av dyr andrahandshyra täcka sina basbehov eller att bry sig om sin hälsa. Vi vill med våra investeringar visa att det går att såväl finansiera som avhjälpa den svenska hemlösheten.


Källa: Hemlös 2023, Sveriges StadsmissionerKommentare


bottom of page