top of page

25% av barn till föräldrar utan eftergymnasial utbildning klarar inte grundskolanSkolverket publicerar varje år statistik över svenska barns skolresultat. Vid vårterminens slut 2022, hade endast 75% av barnen till föräldrar utan eftergymnasial utbildning uppnått gymnasiebehörighet. För barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning är samma siffra 93%. Totalt sett lämnar nästan 15% av eleverna grundskolan utan tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet. Vi vill investera för att fler barn ska klara skolan och för ett långsiktigt bättre och likvärdigare skolsystem.
댓글


bottom of page