top of page

Kan utfallskontrakt vara ett verktyg för bättre välfärd?

Hur fungerar utfallskontrakt och hur gör man rent konkret ? Utfallsfonden ger er alla insikter under detta seminarium i Almedalen. Möt även Europeiska Investeringsfonden och brittiska ATQ och lär mer om utfallskontrakt i Europa och upptäck vilka samhällsvinster som över 90 utvärderade utfallskontrakt i Storbritannien givit.


Vårt välfärdssystem styrs via ersättningssystem där man ersätter för gjorda aktiviteter, som t.ex. vårddygn eller utbildningstimmar, och strävar efter lägsta pris per aktivet. Ett sådant system premierar inte hur utfallet av aktiviteterna blir och många av våra stora samhällsutmaningar fortsätter därför att växa.

Utfallskontrakt möjliggör för kommuner och regioner att betala för insatsernas faktiska resultat/utfall och inte för dess aktiviteter. Därmed minskar också deras ekonomiska risk i preventiva och innovativa insatser. I Europa växer förekomsten av utfallskontrakt stadigt. En nyligen gjord utvärdering i Storbritannien av över 90 utfallskontrakt visar att de direkta samhällsvinsterna är tio gånger större än det belopp den offentliga beställaren betalt för utfallen.


Comments


bottom of page