top of page

Nu kan kommuner upphandla Humanas placeringsförebyggande insatser och endast betala för resultat

År 2021 fick över 26’000 barn någon gång under året en heldygnsinsats, vilket betyder att de blev placerade i jourhem, familjehem, på HVB-hem eller på SiS. Att placera ett barn är ett stort ingrepp i så väl barnets som hela familjens liv, även om det i många fall är det bästa för barnet där och då. Svensk forskning har visat att utfallen för placerade barn är särskilt dåliga, även om man jämför med syskon som varit kvar i ursprungsfamiljen.


Problembilden för barn som kommer i fråga för placering är ofta komplex. Humanas insatser för att förebygga placering, samt förbättra resultaten av placeringen, har visat på mycket goda effekter. Därför har Utfallsfonden fattat beslut om att finansiera Humanas arbete så att deras insatser kan upphandlas av kommuner med betalning för resultaten de skapar, inte för aktiviteterna de utför. Vår förhoppning är att färre barn ska behöva placeras och att det ska gå väsentligt mycket bättre för de som trots allt är i behov av en placering.

bottom of page