top of page

Nu kan Sveriges främsta experter hjälpa fler elever till lägre frånvaro och bättre skolresultat

Anna Borg är utbildad specialpedagog, ämneslärare och arbetade tidigare som rektor. Tillsammans med Steve Berggren - PhD, leg psykolog och specialist i neuropsykologi - har hon utvecklat Clara (tidigare Nytorpsmodellen).


Clara är en beprövad metod med mycket goda resultat där en särskild kartläggning ligger till grund för en mycket tydlig och detaljerad plan för varje barn med problematisk skolfrånvaro eller låg måluppfyllelse. Tack vare kartläggningen kan Clara-metoden skapa en personlig veckoplanering som hjälper barnet att få struktur på sin skolgång, att anpassa såväl skolarbete som läxläsning till barnets specifika förutsättningar och lägga en tydlig plan för en hållbar tillbakagång till hög närvaro. Modellen prövades första gången i Salems kommun för tio år sedan, där 93% av alla elever som fick insatsen återgick till skolan med hög närvaro och klarade minst E i alla ämnen. Förutom själva kartläggningsverktyget, den individuella planen och elevens veckoplanering innefattar även Clara-modellen olika utbildnings och stöttningsmoduler för såväl mentorer som specialpedagoger, lärare och elevhälsa. Ett mobilt team sätts in på varje skola för att koordinera insatserna runt barnet, hålla samman planen och alla dess aktörer samt att involvera så väl elever som vårdnadshavare i planens uppföljning och utveckling.


Utfallsfonden har erbjudit Clara finansiering för möjligheten att ingå sociala utfallskontrakt med kommuner och skolkoncerner. Med finansiering från Utfallsfonden kan Clara-teamen under flera år genomföra sina insatser utan kostnad för kommunen eller koncernen, och låta betalning ske enbart för uppnådda resultat. Detta tror vi kommer främja breddinförandet av denna typ av innovativa insatser och verktyg och vi ser fram emot att följa Clara mott målet att inget barn ska lämna 9:an utan fullgod skolgång och gymnasiebehörighet.

Comments


bottom of page