top of page

Regeringen avsätter miljoner för utvecklingen av sociala utfallskontrakt

Regeringen, med Socialdepartementet i spetsen, vill främja fler innovativa och kunskapsbaserade folkhälsoinsatser, och ser nya finansieringsformer – särskilt sociala utfallskontrakt - som ett viktigt verktyg. Därför avsätter man 10 miljoner kronor per år i tre år för att stötta regioner och kommuner i att kunna ingå denna typ av kontrakt. Utfallsfonden, Sveriges första fond som är specialiserad på finansiering av just sociala utfallskontrakt, står naturligtvis redo att bistå med såväl kunskap som finansiering, och att bära den utfallsrisk som historiskt bromsat breddinförande av innovativa och preventiva insatser.

- Vi ser det som en mycket stark signal från Regeringskansliet, att nya finansieringsformer är nödvändiga för att vi på ett effektivt sätt ska kunna lösa våra mest komplexa samhällsutmaningar, säger Joachim Werr, partner på Utfallsfonden.


Socialminister Jakob Forssmed säger i pressmeddelandet:

- Värdet av tidiga och förebyggande insatser är stort. Syftet med satsningen är att stödja arbetet för att fler aktörer ska mötas och tillsammans ta sig an olika samhällsproblem med nya innovativa metoder.


På Utfallsfonden ser vi fram emot att se vilken framåtrörelse denna satsning kommer skapa i det svenska välfärdssystemet och hoppas att fler modiga region- och kommunpolitiker tar möjligheten att upphandla och betala för utfall, inte för aktiviteter eller prestationer.

Comments


bottom of page