top of page

Utfallsfonden reser 350 M SEK från Europeiska Investeringsfonden, Saminvest, LSV och DanirSedan början på 2010-talet har närmare 200 s.k. utfallskontrakt tecknats i Europa. Det är avtal där en organisation levererar en lösning på ett socialt samhällsproblem och där den offentliga sektorn inte betalar för prestationen i sig utan för resultaten, när dessa nått på förhand överenskomna nivåer. För att ett sådant upplägg ska vara möjligt krävs riskvillig finansiering av verksamheten fram till dess att betalning kan ske. I de allra flesta fall har finansiering säkrats kontrakt för kontrakt. Detta har gjort utfallskontrakt dyra och tidskrävande att få till stånd, trots att mekanismen i sig leder till högre effektivitet och större fokus på resultatmålen.


Inom ramen för InvestEU Equity – initiativet, har Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Europeiska Investeringsfonden (EIF) fått ett tydligt mandat att främja etableringen av fonder med kapacitet att finansiera verksamheter som ingår utfallskontrakt. EIF investerar nu 175 M SEK i Utfallsfonden.


Men Utfallsfonden hade aldrig sett dagens ljus om inte tongivande, svenska investerare trott på fondens investeringsstrategi. EIF går nämligen enbart in med lika mycket kapital som fondteamet lyckas resa lokalt. Här har Leksell Social Ventures (LSV) spelat en avgörande roll ända sedan 2017, då arbetet med att etablera fonden startade.


- Vi inspirerades tidigt av potentialen i utfallskontrakt och utfallsbaserad finansiering, säger Hugo Mörse, verksamhetschef på LSV.


Han fortsätter: "Vi såg hur man arbetade i bland annat Storbritannien och kände stark tilltro till att denna typ av investeringar borde kunna bidra till ett väsentligt effektivare välfärdssystem även här. Tillsammans med Norrköpings kommun etablerade vi 2016 det första utfallskontraktet i Sverige med syfte att förbättra utfallen för barn som placerats i HVB-hem. Vi såg mätbart positiva utfall för de barn som inkluderades i insatsen, men lärde oss också mycket kring hur vi bäst strukturerar den här typen av investeringar och vad som krävs för att de ska kunna skalas upp. Därför har vi under snart sex års tid arbetat aktivt tillsammans med Utfallsfondens team för att etablera en professionellt förvaltad fond med specifikt mandat att finansiera verksamheter som kan leverera och ta betalt för mätbara positiva utfall (resultat). LSV investerar 50 M SEK i Utfallsfonden och gör härmed sin hittills största investering.


Utfallsfondens etablering hade inte varit möjlig utan förtroendet från det statliga riskkapitalbolaget Saminvest. Med sitt mandat att utveckla och stimulera den svenska riskkapitalmarknaden har Saminvest investerat 100 M SEK i Utfallsfonden, och visat vilken viktig katalytisk roll man spelar i etableringen av nya fonder.


- Saminvest har i uppdrag att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden, säger Peder Hasslev, vd på Saminvest. Vi ska bidra till att stimulera utbudet av privat kapital i de delar av kapitalförsörjningskedja där privat kapital saknas i tillräcklig omfattning. Vi arbetar aktivt för etableringen av nya förvaltarteam så att det svenska ekosystemet för riskkapital ska växa och utvecklas. Genom vår investering i Utfallsfonden så bidrar vi till denna utveckling.


Samhällsengagemang och att bryta ny mark är något som även tilltalat entreprenören och filantropen Dan Olofsson och hans investeringsbolag Danir. Grundaren av IT-konsulten Sigma har alltid drivits av ett starkt samhällsengagemang och är initiativtagare till bland annat Uppstart Malmö som bidragit till att över 3’500 personer från utsatta områden kommit in på arbetsmarknaden.


- Vi drivs av en stark tro på att ett rättvist och välmående samhälle utgör de bästa förutsättningarna för framgångsrikt företagande, säger Danirs ordförande Johan Glennmo. Därför har vi sedan starten 1986 engagerat oss djupt i att rätta till obalanser såväl hemmavid som på andra sidan jorden. Vi har investerat 25 M SEK i Utfallsfonden för att vi tror på kraften i att lösa samhällsproblem i nytänkande och innovativa strukturer, och för att vi vill bidra till framväxten av ett välfärdssystem där vi släpper fram och finansierar de som är bäst på att skapa resultat för utsatta målgrupper.


Utfallsfondens tre grundare, Joachim Werr, Jenny Carenco och Johan Fredriksson är stolta över att kunna etablera Sveriges första fond med fokus på sociala utfallsinvesteringar tillsammans med så namnkunniga och framåtlutade investerare.


- Vi har sedan 2017 arbetat med att etablera fonden, övertygade om potentialen för såväl investerare som samhälle, säger Joachim Werr. Det har tagit tid att dra alla nödvändiga lärdomar från de som gått före oss och att anpassa investeringsstrategin efter nordiska förutsättningar.


- Den modell vi nu arbetar efter gör det möjligt för oss att tillföra kapital till såväl kommersiella som idéburna organisationer, säger Jenny Carenco. Vårt fokus kan därför helt ligga på de utmaningar samhället står inför, oberoende av vem det är som har de bästa lösningarna.


- Avkastningen i fonden skapas genom att det i priset för resultaten ligger en premie för den risk som fonden tagit, förklarar Johan Fredriksson. Samtidigt värnar vi om att priset för utfallen aldrig överstiger de besparingar eller kvalitativa värden som skapats hos den organisation som till slut ska betala för dem. Vi vill skapa modeller som alla parter faktiskt tjänar på. 
Utfallsfonden lanserades i mars 2023 och har en löptid på 10 år. Fonden har gjort en första stängning på 350 M SEK men är öppen för investeringar upp till 600 M SEK. EIF har möjlighet att matcha ytterligare 25 M SEK i lokalt kapital.


Comments


bottom of page