top of page

Välkommen till våra seminarier i Almedalen

Välkomna till våra seminarier i Almedalen om hur utfallskontrakt kan finansiera omställningen till en smartare välfärd, en förebyggande socialtjänst och en bättre skola.Tis 25 juni

Så kan utfallskontrakt möjliggöra omställning och nya arbetssätt inom socialtjänsten


Kraven på socialtjänsten ökar, samtidigt som kommunernas ekonomi är mer och mer ansträngd. Utfallskontrakt innebär att en extern part långsiktigt finansierar kommunens omställning till nya arbetssätt och kommunen betalar enbart för insatser som ger önskat utfall.

 

Tis 25 juni

Hur kan man förebygga placeringar av unga?


Genom evidensbaserade öppenvårdsinsatser i stället för placering kan väsentligt bättre utfall nås för såväl barnen som deras familjer. Dessutom undviker kommunen höga kostnader för placeringar. Utfallsfonden kan finansiera insatserna och låta kommunen enbart betala för uppnådda resultat.
 

Tor 27 juni

En fullgod skolgång för alla - förebygg skolmisslyckanden utan ökad belastning i organisationen


Varje år går nästan en fjärdedel av niondeklassarna ut skolan med ofullständiga betyg, och majoriteten saknar därmed gymnasiebehörighet. Detta skapar kraftigt försämrade framtidsutsikter för individen och höga kostnader för samhället. Hur löser vi detta i en redan hårt belastad skolorganisation?

Comments


bottom of page