top of page

Vård av kroniska sjukdomar tar upp över 80% av vårdbudgetenEnligt Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys bidrar den åldrande befolkningen till att fler och fler av oss har en eller flera kroniska sjukdomar. Detta har gjort att över 80% av vårdbudgeten går åt för vård av dessa. Samtidigt har Sverige stora behov av att omdirigera resurser inom vården och flera forskningsstudier pågår för att se om kostnadsbesparingar och förbättrade patientutfall kan uppnås genom att mer provtagning och uppföljning sker på distans. Vi vill investera i bättre utfall för patienter med kroniska sjukdomar och bättre utnyttjande av vårdens resurser.   


Källa: Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården, Vård och omsorgsanalys, 2022留言


bottom of page