top of page
Heading-5.jpg
Våra finansiärer

Utfallsfonden förvaltar 350 miljoner kronor från fyra finansiärer som förenas i viljan bidra till ett smartare välfärdssystem med individen i centrum, och därigenom minska eller lösa några av våra största samhällsutmaningar.

EIF

Joachim Werr

Europeiska Investeringsfonden (EIF)

EIF är EU’s investeringsfond med ett särskilt uppdrag att finansiera social innovation och främja etableringen av fonder som sysslar med utfallsfinansiering.  EIF har investerat i liknande fonder ibland annat Frankrike och Finland. EIF har investerat 175 miljoner kronor i Utfallsfonden och bidrar i övrigt genom sin plats i fondens Advisory Board med värdefull kunskap om hur utfallsfinansiering kan användas för att skapa bättre förutsättningar i samhället.

Saminvest

Jenny Carenco

Saminvest

Saminvest ägs av Svenska staten och förvaltar ett kapital på 6 miljarder. Saminvests regeringsupdrag är att investera i fonder som på idag agerar på underfinansierade marknader och har investerat 100 M SEK i Utfallsfonden.

Leksell Social Ventures

Johan Fredriksson

Leksell Social Ventures (LSV)

Leksell Social Ventures ägs av Laurent Leksell vars familj grundade medicinteknikföretaget Elekta AB. Det första sociala utfallskontraktet i Sverige gjordes i Norrköpings kommun med LSV som enda finansiär. Alla bolagets investeringar syftar till att skapa mätbar samhällsnytta med särkskilt fokus på hälsa och ungas livschanser. LSV har investerat 50 M SEK i Utfallsfonden.

 

Danir

Johan Fredriksson

Danir

Danir ägs av familjen Dan Olofsson, grundare av it-konsulten Sigma AB. Danir äger och utvecklar företag som bidrar till ett bättre samhälle. De gör det genom att vara en långsiktiga och samhällsförbättrande aktör och genom att ställa tydliga krav på investeringarnas samhällsnyttiga karaktär. Danir har investerat 25 M SEK i Utfallsfonden.

bottom of page