top of page
Heading-5.jpg
Så arbetar Utfallsfonden

Utfallsfonden hjälper kommuner och regioner med finansiering och kunskap för att minska olika sociala och hälsorelaterade problem. Vi gör det i något som kallas sociala utfallskontrakt, där vi enbart får betalt om insatserna fungerar.

I de samarbeten vi ingår, bidrar Utfallsfonden med långsiktig finansiering, analyser, insatsdesign och styrning för att mätbart minska sociala och hälsorelaterade samhällsproblem. Vårt fokus ligger på de problem som skapar onödigt mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Det kan vara utmaningar som folksjukdomar, skolresultat, placering av barn, utanförskap, hemlöshet eller omsorg av äldre.

Vi arbetar långsiktigt, i ett tydligt partnerskap med kommunen eller regionen och finns med från start till mål. Tillsammans identifierar vi problemen, kvantifierar dem, definierar målgrupper och gör rotorsaksanalyser. Utefter dessa analyser definierar vi lösningar som med god evidens har möjlighet att lösa problemen och som passar utifrån de lokala förutsättningarna.

Utfallsfonden finansierar insatserna under flera år, vilket möjliggör den uthållighet som krävs för att nå varaktiga resultat. När utfallen av insatserna blir synliga och mätbara, betalar kommunen eller regionen ett på förhand avtalat pris. Priset sätts så att det alltid understiger värdet av de besparingar eller resurseffektiviseringar som uppstår i kommunens eller regionens egen budget. Genom att Utfallsfonden får betalt för resultaten, kan fonden fortsätta att finansiera insatser i andra delar av välfärdssystemet.

På alla problem finns det lösningar. I den offentliga sektorn finns det både idéer och kraft, men i tuffa ekonomiska tider kan det vara svårt att ställa om. Utfallsfonden finns för att stötta kommuner och regioner i omställningen till en smartare välfärd.

Problemdefinition, analys, lösning, utfallsmål, finansiering och återbetalningsvillkor. Utfallsfonden är med från start till mål och får enbart betalt om målen nås.

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om hur ett samarbete med oss fungerar

bottom of page