top of page
Hero-8.jpg
Vårt team

Initiativet till Utfallsfonden togs i övertygelsen att långsiktig finansiering och betalning för utfall kan frigöra krafter i samhället som gör det möjligt att ställa om till en smartare välfärd. Vi drivs inte av personlig ekonomisk vinning, utan av att tillsammans med samhällets aktörer hitta ekonomiskt hållbara och uthålliga lösningar på de stora samhällsproblemen.

Vi vill att Utfallsfonden gör skillnad, på riktigt.

Joachim Werr

Joachim Werr

Titel: Medgrundare och partner

 

Fokusområden: Individ- och familjeomsorg, förebyggande insatser för barn och unga, preventiv och innovativ hälso- och sjukvård samt förbättrade skolresultat.
 

”Alldeles för lite resurser läggs idag på det förebyggande arbetet inom svensk vård och omsorg. Det vill Utfallsfonden ändra på.”

Joachim är läkare och disputerade på Karolinska Institutet. Efter att ha varit akutläkare i flera år började Joachim som konsult på McKinsey & Co där han bland annat hade uppdrag inom hälso- och sjukvården. Joachim gick sedan vidare till Investor Growth Capital, som investerar i tillväxtbolag inom bland annat life science och medicinteknik.

 

2010 var Joachim med och grundade bolaget Health Navigator som levererar utfallsbaserade insatser inom vården i Sverige och Storbritannien. Han är idag Innovation Accelerator Fellow vid brittiska National Health System (NHS). Erfarenheterna från det arbetet var en av anledningarna till Joachims motivation att starta och driva en fond som specialiserar sig på utfallsfonansiering.

Jenny Carenco.jpg

Jenny Carenco

Titel: Medgrundare och partner

 

Fokusområden: Äldreomsorg och värdigt åldrande, hemlöshet och utanförskap, förbättrade skolresultat och levnadsvillkor för barn och unga samt egenmonitorering och hemsjukvård.

”Många gånger finns viljan och idéerna i det offentliga, men långsiktig och uthållig finansiering saknas. Med Utfallsfondens arbete kan vi möjliggöra en utveckling som sannolikt annars inte skulle ske.”

Jenny har en civilekonomexamen från Lunds universitet och en MBA från franska ekonomihögskolan HEC. Hon har en bakgrund från strategikonsultfirman Bain & Co’s private equity-verksamhet och driver sedan 2017 rådgivningsföretaget Prosper som är specialiserat på impactinvesteringar i såväl privat som offentlig sektor. Jenny har arbetat som rådgivare åt såväl Region Stockholm som Region Uppsala i utformningen av de utfallsbaserade hälsoobligationer som regionerna gett ut för att finansiera förebyggande insatser för diabetiker och patienter med högt blodtryck.

 

Jenny är även verksamhetsansvarig och styrelseledamot i The Swedish National Advisory Board for Impact Investing, en medlemsorganisation för organisationer som vill bidra till utvecklingen av den svenska impact-ekonomin.

Johan Fredriksson

Johan Fredriksson

Titel: Medgrundare och partner

 

Fokusområden: Affärsutveckling och investerarrelationer.

”Utfallsfonden hjälper kommuner och regioner att öka sitt fokus på att förbättra utfallen i välfärden och därmed få befintliga resurser att räcka längre.”

Johan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Karriären inleddes som politisk rådgivare åt finansregionrådet i Stockholm och därefter blev Johan tjänsteman i region Stockholm med ansvar för utveckling av ersättningssystem och organisation.

 

De senaste 30 åren har Johan haft en lång rad ledande befattningar inom vårdsektorn, bland annat som vice VD för Frösunda Omsorg, VD för Aleris Psykiatri och därefter VD för Praktikertjänst. De senaste 5 åren har Johan varit rådgivare åt olika investerare i vårdsektorn.

bottom of page