top of page

Utfallsfonden finansierar organisationer och insatser som kan lösa våra stora sociala samhällsutmaningar, där den offentliga sektorn vill betala för utfallen i så kallade sociala utfallskontrakt.

INVESTERINGSTEST
Gör vårt investeringstest och se om vi kan finansiera eller investera i er verksamhet.

Visste du att...

Trots att högt blodtryck, eller hypertoni, är en av de viktigaste riskfaktorerna för allvarlig sjukdom och förtida död, så är 7 av 8 personer med högt blodtryck odiagnosticerade, obehandlade eller felbehandlade i Sverige.

Om vi ska fortsätta producera välfärd med dagens metoder så kommer hälften av all ny arbetskraft fram till 2023 behöva välja yrken inom vård och omsorg för att vi ska täcka morgondagens behov.

bottom of page