top of page
Hero start.jpg

Finansiering för en smartare välfärd

AKTUELLT

Utfallsfonden satsar 35 miljoner på äldres hälsa och livskvalitet i Härnösand.

Utfallsfonden finns för att stötta kommuner och regioner i omställningen till en smartare välfärd. Vi bidrar med långsiktig finansiering, analyser och kunskap för att möjliggöra införandet av preventiva och innovativa insatser, ny teknik och smartare arbetssätt.

Utfallsfonden bidrar med långsiktig finansiering, analys, insatsdesign och styrning för att lösa våra stora samhällsutmaningar. Kommunen eller regionen betalar bara om det fungerar.

På alla problem finns det lösningar. I den offentliga sektorn finns det både idéer och kraft, men i tuffa ekonomiska tider kan det vara svårt att ställa om. Utfallsfonden finns för att stötta kommuner och regioner i omställningen till en smartare välfärd.

Problemdefinition, analys, lösning, utfallsmål, finansiering och återbetalningsvillkor. Utfallsfonden är med från start till mål och får bara betalt för de resultat som uppnås.

Kontakta oss så hjälper vi er

Joachim Werr

Joachim Werr

Partner

Fokusområden: Individ- och familjeomsorg, förebyggande insatser för barn och unga, preventiv och innovativ hälso- och sjukvård samt förbättrade skolresultat

Jenny Carenco.jpg

Jenny Carenco

Partner

Fokusområden: Äldreomsorg och värdigt åldrande, hemlöshet och utanförskap, förbättrade skolresultat och levnadsvillkor för barn och unga samt egenmonitorering och hemsjukvård.

Johan Fredriksson

Johan Fredriksson

Partner

Fokusområden: Affärsutveckling och investerarrelationer

bottom of page