top of page

tis 25 juni

|

Utfallsfondens Hus

Så kan utfallskontrakt möjliggöra omställning och nya arbetssätt inom socialtjänsten

Kraven på socialtjänsten ökar, samtidigt som kommunernas ekonomi är mer och mer ansträngd. Utfallskontrakt innebär att en extern part långsiktigt finansierar kommunens omställning till nya arbetssätt och kommunen betalar enbart för insatser som ger önskat utfall.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Så kan utfallskontrakt möjliggöra omställning och nya arbetssätt inom socialtjänsten
Så kan utfallskontrakt möjliggöra omställning och nya arbetssätt inom socialtjänsten

Tid och plats

25 juni 2024 10:00 – 11:00

Utfallsfondens Hus, Björngränd 12, 621 57 Visby, Sverige

Om evenemanget

Kraven på socialtjänsten ökar, samtidigt som kommunernas ekonomi är mer och mer ansträngd. En befolkning som lever allt längre, ofta med kroniska sjukdomar, driver ett ständigt ökande behov av äldreomsorgsinsatser. Allt fler familjer lever med så svåra utmaningar att barn i värsta fall behöver placeras och kostnaderna för insatser till personer med funktionsnedsättning ökar utan att samma utveckling kan ses i den brukarupplevda kvaliteten. Den nya socialtjänstlagen ställer krav på förebyggande insatser som minskar reaktiva, dyra och inte sällan verkningslösa insatser. Men en omställning till nya arbetssätt och mer prevention är svår, kan vara dyr, och utfallen är osäkra. Vi diskuterar hur ufallsfinansiering kan vara ett verktyg i denna omställning med ett konkret exempel från Härnösands Kommun. Där finansierar Utfallsfonden kommunen med 50 M kr för att stärka de äldre och minska behovet av hemtjänst och SÄBO samt öka kvalitén. Kommunen betalar bara om insatserna ger önskade resultat.

Medverkande:

Mats Collin, tidigare Socialchef, Härnösands Kommun Monica Persson, Socialdirektör, Karlstads Kommun och styrelseordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer Jenny Carenco, Partner, Utfallsfonden

Dela detta evenemang

bottom of page