top of page

Att knyta finansiering till resultatThe Global Steering Group for Impact Investment arbetar aktivt för att finansiering och investeringar i högre grad ska vara knutna till utfall och resultat snarare än till aktiviteter. Läs mer om hur ”Results Based Finance” fungerar i praktiken och hur dessa instrument kan bidra till att mer kapital strömmar till verksamheter som verkligen gör skillnad.


Källa: Tying funding to results, The Global Steering Group for Impact Investment, February 2021Comments


bottom of page