top of page

Fungerar sociala utfallskontrakt i praktiken?I Storbritannien har över 90 sociala utfallskontrakt tecknats sedan 2012. I denna rapport från Big Society Capital utvärderas resultaten ur såväl samhällets som investerarnas perspektiv.


Källa: Outcomes for All: 10 years of Social Outcomes Contracts, Big Society Capital, 2022댓글


bottom of page