top of page

Utfallsfonden ingår finansieringssamarbete med Stockholms Stadsmission i arbetet mot hemlöshet

Hemlösheten i Sverige är ett växande och alltmer strukturellt problem. Om de som tidigare var hemlösa oftast hade någon form av social problematik, utgörs majoriteten idag av personer med låg självförsörjningsgrad. En förkrossande stor andel av hemlösa hushåll har dessutom hemmavarande barn och konsekvenserna av en barndom utan fast bostad är långtgående.


Utfallsfonden har fattat beslut om att finansiera Stockholms Stadsmissions insatser för att såväl förebygga som åtgärda hemlösheten i så kallade sociala utfallskontrakt. Genom sitt vräkningsförebyggande och psykosociala arbete samt insatserna Bostad Först och Bobyrån är Stockholms Stadsmission en av de organisationer i Sverige som nått allra bäst resultat avseende att långsiktigt hjälpa familjer till en bostad i eget namn. Med Utfallsfondens finansiering kan Stockholms Stadsmission sluta så kallade sociala utfallskontrakt med kommuner i Stockholms län, där insatsen inte kostar kommunen någonting utan betalning endast sker för uppmätta och verifierade resultat.

Comments


bottom of page