top of page

Skolverkets årliga statistik över svenska barns skolresultatSkolverket publicerar varje år statistik över svenska barns skolresultat. Vid vårterminens slut 2022, hade endast 75% av barnen till föräldrar utan eftergymnasial utbildning uppnått gymnasiebehörighet. För barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning är samma siffra 93%. Totalt sett lämnar nästan 15% av eleverna grundskolan utan tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet. Vi vill investera för att fler barn ska klara skolan och för ett långsiktigt bättre och likvärdigare skolsystem.


Källa: Skolverket, Skolbetyg i grundskolan, 2022Comments


bottom of page